Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak
Laboratorium analityczne UniLab

Technika ICP-MS w skupie katalizatorów – na czym polega?

Od 2018 roku przy spółkach DS AUTO oraz Unimetal Recycling działa z powodzeniem Laboratorium analityczne Unilab, świadcząc dla nas specjalistyczne usługi z zakresu analiz chemicznych.

Dlaczego korzystamy ze wsparcia laboratorium?

Aby móc rzetelnie i uczciwie rozliczyć dostawy zużytych katalizatorów, potrzebujemy pewności, że zawartość poszczególnych pierwiastków w materiale została oznaczona w poprawny sposób.

Podstawową i najszybszą techniką służącą do tego celu jest technika spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej ( XRF), z której chętnie korzystają nasi partnerzy przy wycenie materiału od klientów detalicznych. Przez nas jest ona wykonywana rutynowo.

Dla potwierdzenia uzyskanych wyników korzystamy jednak z bardziej zaawansowanej i niezawodnej techniki – spektrometrii mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie – ICP-MS. Dzięki niej, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jakie ilości platyny, palladu i rodu (oraz innych pierwiastków), znajdują się w dostarczonym materiale.

Korzystamy z niej także, gdy trafiają do nas nowe, nieznane nam modele. Po wykonanej analizie chemicznej trafiają do naszego katalogu.  Możecie je rozpoznać po dodanym skrócie “ICP” na końcu oznaczenia.

Analiza wyników uzyskanych z pomocą spektrometru ICP-MS

Kilka słów o technice ICP-MS

Technika pozwala na badania zawartości pierwiastków w różnego rodzaju próbkach – środowiskowych, wyrobach kosmetycznych, produktach farmaceutycznych, suplementach diety czy produktach żywnościowych. 

Z pomocą spektrometru ICP-MS, można oznaczyć zawartość praktycznie wszystkich metali, łącznie z rtęcią na niskich i bardzo niskich poziomach stężeń. Stosowanie tak wyspecjalizowanego sprzętu pozwala spełnić wszelkie analityczne wymagania związane z oznaczaniem pierwiastków.

Technika, choć niezawodna, wymaga jednak czasu i starannego przygotowania próbek. Składa się ono z kilku etapów – odważenia z pomocą wagi analitycznej, zalania mieszaniną kwasów, a następnie rozpuszczenia próbki.  W warunkach otoczenia, proces ten zająłby bardzo dużo czasu (nawet i pół roku), zatem by go przyspieszyć, stosujemy działanie mikrofal. W naszym laboratorium korzystamy ze zautomatyzowanego mineralizatora mikrofalowego, którego zadaniem jest przyspieszenie procesu roztwarzania próbek. Prócz mikrofal, na próbkę działa rosnące ciśnienie i temperatura. Tak uzyskany roztwór próbki może zostać poddany badaniu.

Zachowujemy przy tym wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a sam proces jest tak oparty o najwyższe standardy, które pozwalają na precyzję i powtarzalność.

Technikę ICP-MS zaczęto wykorzystywać w sposób komercyjny 40 lat temu.

Co ją charakteryzuje?

*duża czułość;

*selektywność;

*niska granica oznaczalności;

*szybkość oznaczeń;

*jednoczesne oznaczenie wielu pierwiastków;

Te cechy sprawiają, że możecie mieć absolutną pewność, że wykryte zostaną nawet śladowe ilości metali szlachetnych w dostarczonym przez Was materiale, a co za tym idzie otrzymacie od nas najwyższą możliwą zapłatę.

Czy wobec tego posiada jakieś minusy? Jest stosunkowo drogą techniką – wymaga czasu na odpowiednie przygotowanie próbki ale przede wszystkim kompetentnej, doświadczonej kadry.

Jak zbudowany jest spektrometr ICP-MS?

Żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły konstrukcyjne, urządzenie składa się z następujących elementów: rozpylacza próbek, palnika plazmowego, układu stożków, układu soczewek, analizatora mas oraz detektora jonów, którego praca pozwala wykonać analizę jakościową (stwierdzić czy w próbce pochodzącej z katalizatorów jest obecny pallad, rod czy platyna), ale także ilościową– czyli dokładne określić, ile poszczególnych pierwiastków jest obecnych w tej próbce.

Tu ważna uwaga – w analizie ilościowej ważne jest odpowiednie przygotowanie aparatu – chodzi tu o znalezienie zależności pomiędzy stężeniem (zawartością pierwiastka w roztworze wzorcowym) a odpowiedzią detektora. W tym celu wykonywania jest kalibracja aparatu.Znając wyniki kalibracji układu i masę próbki pobranej do badanego roztworu, możemy w końcu precyzyjnie określić ile poszczególnych pierwiastków znajduje się w materiale dostarczonym przez Klienta, a tym samym dokonać poprawnego rozliczenia.

Ze spektrometru mas z plazmą wzbudzaną indukcyjnie korzystamy codziennie w naszej pracy. Przypominamy również, że w laboratorium, prócz próbek pochodzących z monolitu ceramicznego, badamy także próbki wyrobów farmaceutycznych, suplementów diety czy kosmetyków, które trafiają na półki sklepów.