Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak
Zmiany w przepisach ruchu drogowego

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 17.09.2022 r.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, 17 września br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Część z nich obowiązuje już od stycznia tego roku, zatem jest to kolejny etap wdrażania przepisów, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Jednym z nowo wprowadzonych przepisów jest zmiana sposobu kasowania punktów karnych. Od teraz zgromadzone na koncie kierowcy punkty karne będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat, a nie tak jak do tej pory, po roku. Co więcej, nie będzie już możliwości odbycia specjalnego szkolenia, po którym liczba punktów zmniejszała się.

Nowy taryfikator przewiduje również zmianę w ilości przyznawanych punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);
 • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Nowe rozporządzenie MSWiA przewiduje, że za jedno z 21 najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym, kierowca będzie mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych. Do najcięższych wykroczeń zalicza się m.in.:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.

Pełną listę wykroczeń znajdziecie na oficjalnej stronie rządowej.

To nie koniec nowych przepisów obowiązujących od 17 września. Za popełnienie tego samego wykroczenia w przeciągu dwóch lat, kierujący pojazdami będą musieli zapłacić podwójną grzywnę.

Stawki mandatów za przekroczenie prędkości w nowej ustawie:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Również inne wykroczenia w ruchu drogowym będą poddawane podwójnej grzywnie:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł(przy recydywie – 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie – 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Warto pamiętać o tym, że funkcjonariusz policji ma prawo skierować sprawę do sądu, gdzie kara grzywny może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego mają wymusić na kierowcach bardziej świadomą jazdę. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, ilość śmiertelnych wypadków z pierwszych 7 miesięcy tego roku, w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 12% niższa.