Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Zła sytuacja małych firm w Polsce w kontekście rozwoju rynku

Rok 2023 okazał się niezwykle trudnym okresem dla małych firm w Polsce. Wzrost kosztów prowadzenia działalności, zmieniające się przepisy prawne, rekordowo wysoka inflacja oraz rosnące stopy procentowe stworzyły warunki, które wielu przedsiębiorcom uniemożliwiają dalsze funkcjonowanie. W niniejszym artykule przyjrzymy się statystykom dotyczącym zawieszenia działalności małych firm, omówimy nastroje społeczne oraz przedstawimy sytuację na rynku z perspektywy firmy DS AUTO, zajmującej się skupem i recyklingiem katalizatorów, oraz Global Inwestycje, działającej w branży transportu ciężarowego.

Sytuacja w Polsce

W 2023 roku w Polsce zawieszono działalność ponad 200 tysięcy małych firm, co stanowi dramatyczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich. W tym samym czasie liczba nowo powstałych przedsiębiorstw była znacznie mniejsza, co wskazuje na narastające trudności w sektorze. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ilość firm zamykających lub zawieszających działalność przewyższa ilość nowo otwieranych przedsiębiorstw. To niepokojący sygnał dla całej gospodarki, sugerujący, że przedsiębiorczość w Polsce napotyka na poważne bariery.

Równocześnie rośnie liczba niewypłacalnych firm. W 2023 roku liczba przedsiębiorstw ogłaszających bankructwo wzrosła o 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Wysoka inflacja, która osiągnęła rekordowe poziomy, oraz rosnące stopy procentowe znacząco obciążają budżety małych firm. Wzrost kosztów paliwa, energii oraz presja płacowa dodatkowo pogarszają sytuację.

Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami operacyjnymi. Ceny paliwa wzrosły o ponad 20% w ciągu roku, a koszty energii elektrycznej i gazu również odnotowały znaczące podwyżki. W sektorze transportu ciężarowego, w którym działa Global Inwestycje, wzrost kosztów paliwa bezpośrednio wpływa na rentowność operacji. Podobnie firma Ds Auto, zajmująca się skupem i recyklingiem katalizatorów, musi radzić sobie z rosnącymi kosztami energii oraz surowców. Ponadto ceny metali szlachetnych, takich jak platyna, pallad i rod, które są kluczowe dla recyklingu katalizatorów, ulegają znacznym wahaniom na światowych giełdach. Wzrost kosztów energii i surowców dodatkowo obciąża budżet firmy.

Presja płacowa to kolejny istotny problem. Wzrost płacy minimalnej oraz oczekiwania pracowników dotyczące wyższych wynagrodzeń, wynikające z rosnących kosztów życia, zmuszają firmy do zwiększania wydatków na wynagrodzenia. W branżach takich jak transport ciężarowy, gdzie koszty pracy stanowią istotną część budżetu, jest to szczególnie odczuwalne.

Nastroje społeczne wśród Polaków również odzwierciedlają te trudności. Według badań przeprowadzonych przez CBOS, aż 65% Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju pogarsza się, a 58% twierdzi, że warunki dla prowadzenia własnego biznesu są coraz trudniejsze. Wśród przedsiębiorców dominują obawy związane z rosnącymi kosztami pracy, niestabilnością prawną oraz wysokimi obciążeniami podatkowymi.

Na rynku pracy sytuacja jest równie trudna. W 2023 roku pracę straciło około 150 tysięcy Polaków, co dodatkowo pogłębia kryzys gospodarczy. Wysoka inflacja i rosnące koszty życia powodują, że wiele rodzin zmaga się z trudnościami finansowymi, co z kolei wpływa na nastroje konsumenckie i ogranicza popyt na usługi i produkty oferowane przez małe firmy.

W kontekście wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą również mierzyć się z problemem niestabilności prawnej. Częste zmiany przepisów, niejednoznaczność regulacji oraz biurokracja stanowią poważne bariery dla prowadzenia biznesu. Firmy muszą na bieżąco monitorować zmiany legislacyjne i dostosowywać swoje działania do nowych wymogów, co generuje dodatkowe koszty i utrudnia długoterminowe planowanie.

Mimo tych trudności,są jednak firmy, które potrafią się rozwijać. Firmy takie jak DS AUTO specjalizująca się w skupie i recyklingu katalizatorów, oraz Global Inwestycje, działająca w branży transportu ciężarowego mimo wielu wyzwań dokładają wszelkich starań, aby utrzymać wypracowane w swojej działalności standardy. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej strategii zarządzania, dywersyfikacji usług oraz inwestycjom w nowoczesne technologie. Takie działanie pozwoliły firmom utrzymać stabilność finansową i nie zwalniać pracowników. To pokazuje tylko, że mimo niekorzystnych warunków, przedsiębiorczość w Polsce może odnosić sukcesy.

na Zakończenie

Optymistycznie patrząc w przyszłość, można zauważyć, że przedsiębiorczość w Polsce ma szansę na odbicie się od dna. Kluczowe jest jednak wsparcie ze strony państwa w postaci stabilnych przepisów, redukcji biurokracji oraz tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli uda się stworzyć przyjazne środowisko dla małych firm, będą one mogły nie tylko przetrwać, ale również rozwijać się, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego kraju.

Przykład DS AUTO i Global Inwestycje pokazuje, że nawet w trudnych czasach można osiągnąć sukces, pod warunkiem, że podejmuje się odpowiednie kroki i dostosowuje strategie do zmieniających się warunków rynkowych. Wsparcie, innowacyjność i efektywne zarządzanie to kluczowe elementy, które pozwalają na rozwój mimo wszelkich przeciwności. Szukanie rzetelnych partnerów w biznesie, którzy wspierają wzajemny rozwój, jest kluczem do przetrwania i sukcesu, o czym przekonują się również partnerzy DS AUTO.

Co Wy sądzicie na ten temat z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracownika oraz konsumenta?
Podzielcie się swoją opinią w komentarzu.