Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Kolejny nowy dostawca miło zaskoczony!

Dzisiaj (16.01.2020) odwiedził nas po raz pierwszy właściciel pewnej stacji  demontażu pojazdów. Wybrał się do nas osobiście, by poznać lepiej firmę i laboratorium, oraz zobaczyć w jaki sposób dokonamy wyceny przywiezionych katalizatorów.

Jak do nas trafił? 

Nasz nowy Klient kojarzył DS AUTO od początku prowadzenia swojej działalności, ale decyzję o podjęciu współpracy i zmianie swojego odbiorcy, podjął dopiero początkiem grudnia, gdy polecił mu nas jego znajomy z branży, który sam od lat dostarcza nam zużyte katalizatory.

Wówczas dopełnił wszelkich formalności związanych z rejestracją w bazie BDO, a gdy wpis widniał na stronie, skontaktował się z nami i umówił konkretny termin przyjazdu. Międzyczasie wygenerował elektronicznie Kartę Przekazania Odpadów (KPO), wiedząc już kiedy odbędzie się dostawa. Potwierdzenie wygenerowania tejże karty zabrał ze sobą na czas transportu.

Jak prezentuje się wyliczenie?

W dostawie znalazło się 319 części, a Kontrahent zdecydował się na procedurę wyliczenia na sztuki. Po przyjeździe, zaprosiliśmy go więc na halę, gdzie każdy katalizator – egzemplarz po egzemplarzu – został wyciągnięty z kontenera, a ich oznaczenia zostały zapisane na liście dostawy, w aplikacji do wyceny.

Następnie, po rozładowaniu transportu, wygenerowaliśmy raport z kalkulacji, gdzie znalazła się cała lista 319-stu przywiezionych katalizatorów, z wyszczególnieniem marki, pełnego oznaczenia i aktualnej ceny  hurtowej netto w 3 walutach – PLN, EUR oraz USD.

W raporcie z kalkulacji zawarliśmy również:

*informacje dotyczące kursów metali szlachetnych z ostatniego tygodnia;

* kursy walut;

*informację, który model okazał się najdroższy i najtańszy spośród dostarczonej partii;

* łączną wagę katalizatorów (w kilogramach);

* ilość przywiezionych części (w sztukach);

* finalną sumę netto – uzyskaną ze zsumowania cen hurtowych netto 319-stu sztuk. Jest to tzw. kwota “na rękę”, którą Kontrahent otrzymuje na swoje konto;

*cenę jednostkową za sztukę (w skrócie c.j) – jest to średnia wartość katalizatora z partii, uzyskana z podzielenia  finalnej sumy netto przez ilość przywiezionych sztuk;

Po podsumowaniu cen poszczególnych katalizatorów, okazało się, że nasz nowy Klient uzyskał łączną kwotę netto za dostawę wynoszącą 178 196,59 PLN.  To wartość hurtowa, którą oferujemy przy dużych ilościach. 

Jeśli podzielimy tą wartość przez 319 (ilość katalizatorów w partii), to dowiemy się, że średnio za jeden katalizator otrzyma 558,61 PLN netto. 

Nasz Gość był mocno zaskoczony gdy dowiedział się jaką uzyskał średnią. W rozmowie zdradził nam, że w zeszłym roku, zanim do nas trafił, jego średnia z dostawy wynosiła około 200 zł za sztukę.

Policzmy zatem – 558 zł – 200 zł = 358 zł różnicy na jednym katalizatorze

358 zł x 319 sztuk = 114 202 zł różnicy na całej dostawie.

Oznacza to, że gdyby pozostał przy swoim dotychczasowym odbiorcy, uzyskałby o 114 tys. zł mniej! Różnica jest kosmiczna przy takich dużych ilościach, prawda?

Jak zakończyła się dostawa?

Kwota netto w wysokości 178 196,59 zł, została od razu po zaakceptowaniu przez Klienta przelana na jego właściwy rachunek bankowy, który widoczny jest na Białej Liście VAT. Dodatkowo, wyliczona kwota VAT- wynosząca z kolei 40 985,22 zł, została przelana zgodnie z metodą split payment na oddzielny rachunek VAT.

Schematycznie wypłaty można opisać następująco:

178 196,59 zł netto+ 40 985,22 zł vat = 219  181,81 zł brutto

178 196,59 zł netto –> przelaliśmy na rachunek bankowy Klienta, to kwota “na rękę”

40 985,22 zł vat –> przelaliśmy na rachunek vat

Łącznie, transakcja opiewa na kwotę 219 181,81 zł brutto! 

Poza całkiem pokaźną kwotą z jaką nasz nowy Dostawca wrócił do swej siedziby, otrzymał także tablet z aplikacją CatCatalog do wyceny tysięcy modeli.

Takiego uśmiechu na twarzy już dawno nie widzieliśmy! 🙂

Zapraszamy wszystkich posiadaczy autokasacji do kontaktu z nami!

 

Tylko kontakt hurtowy:

tel: +48604611917

e-mail: dsautospzoo@wp.pl