Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Weryfikacja kontrahenta na potrzeby VAT

Czy wiecie, że według obowiązujących przepisów, istnieje możliwość utracenia prawa do odliczenia VAT-u, w momencie gdy skarbówka podda w wątpliwość wiarygodność naszego kontrahenta? W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów chce podjąć odpowiednie działania, by zabezpieczyć uczciwych podatników przed nieświadomym uczestniczeniu w „przekrętach” podatkowych.

Dlatego właśnie od 1 września obowiązuje tzw. Biała Lista Podatników VAT. To elektroniczny wykaz, który pozwala na weryfikację kontrahentów. Zawiera szczegółowe informacje, które do tej pory były rozproszone w rozmaitych bazach. Lista prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i jest dostępna na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG. (Więcej informacji także na www.podatki.gov.pl)

Z jej pomocą, można zweryfikować dany podmiot gospodarczy i dowiedzieć się czy jest on czynnym podatnikiem VAT. W momencie, gdy nasz Kontrahent nie figuruje na powyższej liście, żadna otrzymana od niego faktura, nie da nam podstawy do odliczenia podatku VAT, nawet gdy jesteśmy uznani za jego płatników. Informacji można wyszukać na podstawie nazwy podmiotu, numerów NIP, REGON lub numeru rachunku bankowego. Wszyscy płatnicy VAT są wprowadzani do systemu automatycznie.

Lista jest szczególnie ważna w momencie gdy transakcja opiewa na kwotę 15 000 PLN lub większą. Wówczas jesteśmy zobligowani przed zapłatą do weryfikacji, czy numer rachunku podany na fakturze jest identyczny z numerem podmiotu widniejącym na białej liście. Dopiero w przypadku stwierdzenia zgodności, możemy dokonać przelewu. W sytuacji niezgodności z listą, od 1 stycznia 2020 r., nie będzie można wliczyć poniesionego wydatku w koszty firmy, a dodatkowo będziemy zmuszeni do wspólnej odpowiedzialności ze sprzedającym, za nieuregulowany podatek, chyba że podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT.

Istotne jest zatem, by w dniu dokonywania przelewu, numer, na który dokonujemy wpłaty, widniał na opisywanej tu liście.

Wykaz aktualizowany jest raz na dobę. Po zweryfikowaniu statusu podatnika, z którym współpracujemy i potwierdzeniu jego wiarygodności należy wydrukować komunikat mówiący o jego statusie podatkowym. Dodatkowo, jeśli wolimy tradycyjne rozwiązania, możemy złożyć standardowy wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o uzyskanie zaświadczenie dotyczącego firmy, z którą współpracujemy na mocy art. 96 ust. 13 ustawy o VAT.

Program Ostrzegania Przedsiębiorców

Dodatkowym zabezpieczeniem dla uczciwych firm, będzie tzw. Program Ostrzegania Przedsiębiorców. Zgodnie z inicjatywą jego powstania, będą oni ostrzegani przed współpracą z nieuczciwymi podmiotami, otrzymując wyniki analiz na temat wątpliwych praktyk podatkowych, co ułatwi ich rozpoznanie. Będą to m.in. pisemne ostrzeżenia, zawierające zalecenie, by stosować tzw. split-payment, czyli podzieloną płatność.  Takie rozwiązanie z powodzeniem przyjęło się w innych krajach Unii. Ministerstwo Finansów zapowiada, że celem programu nie jest ingerencja w dobór partnerów biznesowych, a jedynie przekazanie informacji o możliwych zagrożeniach wynikających z oszustw karuzelowych.

Na stronie ministerstwa, można znaleźć również informacje, jakie aspekty są brane pod uwagę przez urzędników przy ocenie przedsiębiorstw, które same nie dopuściły się przestępstw podatkowych, jednak dokonały transakcji, które posłużyły do popełnienia przestępstwa. Tu znajduje się wyraźna informacja o tym, że w momencie gdy nie podejmiemy odpowiednich środków ostrożności i pominiemy fakty mogące świadczyć o udziale w nieuczciwym procederze, istnieje groźba zakwestionowania naszego prawa do odliczenia podatku VAT w takiej sytuacji. Na owej stronie możemy znaleźć również wskazówki, jakie przesłanki wziąć pod uwagę w ocenie kontrahenta i jakie działania należy powziąć, by zminimalizować ryzyko.