Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Skróty XRF i ICP w naszym cenniku – co oznaczają?

Zapewne przeglądając nasz katalog, natknęliście się na powyższe skróty. Czasem dwa (niemal identyczne) numery katalizatorów różnią się tylko końcówką – XRF lub ICP. Różnica w oznaczeniach wynika z zastosowania różnych technik analitycznych do oznaczenia zawartości platyny, palladu i rodu, czyli kluczowych dla nas pierwiastków szlachetnych.

XRF a ICP
Ten sam katalizator z oznaczeniem XRF i ICP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co oznaczają omawiane skróty w numerze katalogowym?

XRF – oznacza, że cena modelu została określona na podstawie wyniku analizy z wykorzystaniem spektrometru fluorescencji rentgenowskiej. Ręczny XRF jest urządzeniem popularnie wykorzystywanym w branży recyklingowej. Pozwala na szybką analizę pierwiastków w dowolnym miejscu, nawet w terenie. Ze względu na powszechną dostępność tych urządzeń oraz stosowanie ich od wielu lat, większość cen katalogowych opiera się na wycenie w oparciu o analizy XRF.

ICP – oznacza, że cena modelu została określona w oparciu o analizy z wykorzystaniem stacjonarnego spektrometru mas ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie. Technika ta charakteryzuje się bardzo dużą czułością, selektywnością oraz bardzo niską granicą oznaczalności. Zastosowanie tej metody pozwala na jednoczesne oznaczenie wielu pierwiastków oraz określenie nawet ich śladowych ilości. Jest to technika bardzo nowoczesna, ale stosunkowo droga, wymagająca wykwalifikowanego personelu, opracowania odpowiednich metod badania, specjalistycznego przygotowania próbek katalizatorów, pochłania również znacznie więcej czasu.

Możliwość wykrycia minimalnych ilości pierwiastków szlachetnych przy zastosowaniu techniki ICP ma bezpośredni wpływ na cenę katalizatora. Można zauważyć, że większość modeli z rozszerzeniem ICP ma wyższą cenę.

Czy tylko dokładność pomiaru ma wpływ na wynik analiz XRF i ICP?

Oczywiście nie.

Producenci katalizatorów – np. Boysen, Walker czy Umicore używają w procesie wytwarzania wkładów do nowych katalizatorów „dodatków” w postaci różnych związków metali. Substancje te, przy wykorzystaniu urządzeń XRF, mogą mieć wpływ na zaniżenie oznaczania głównie zawartości platyny, ale czasem również palladu i rodu. Wykorzystując analizę ICP można wyeliminować wpływ tych związków, tak więc wykorzystując tą techniką możemy zaproponować korzystniejszą wyceną.

Co z tego wynika?

Jak widzicie, skróty ICP i XRF nie są sztucznie stworzonymi oznaczeniami na potrzeby promocyjne. Są to oznaczenia mówiące o stosowanych przez nas technikach analitycznych, a ich obecność w katalogu ma swoje implikacje w oferowanych cenach. Dzięki dobrze wyposażonemu laboratorium, wykwalifikowanej kadrze i doświadczeniu DS AUTO, nasi partnerzy mogą zaoferować Wam jeszcze wyższe ceny za zużyte katalizatory.