Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Regulamin cennika katalizatorów – ważne informacje

Od dziś, na naszej stronie znajdziecie Regulamin cennika katalizatorów. Zapoznanie się z jego treścią i zaakceptowanie jej, jest konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności cennika.

Przedstawia on w zwięzły sposób podstawowe informacje o tym, jak funkcjonuje cennik, jak można z niego skorzystać, skąd biorą się ceny katalizatorów  oraz wiele innych istotnych informacji.

Poniżej prezentujemy regulaminu:

Regulamin cennika katalizatorów

 1. Cennik, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, publikowany na stronie: https://katalizatorychrzanow.pl/cennik/ , zwany dalej „Cennikiem”, prezentuje aktualną wartość detaliczną netto zużytych reaktorów katalitycznych (potocznie zwanych: katalizatorami).
 2. Cennik przewiduje bezpłatną wycenę dowolnych 10 modeli katalizatorów każdego dnia, lub większej ilości, jeśli dotyczy ona modeli objętych w danym momencie promocją miesięczną.
 3. Cennik dedykowany jest detalistom, którzy planują sprzedaż jednorazowo niewielkiej ilości katalizatorów, nieprzekraczającej 200 sztuk oraz 200 kg monolitu ceramicznego (wyciętego wkładu).
 4. Cennik aktualizowany jest na bieżąco, w oparciu o kursy metali szlachetnych, tj. platyny, palladu, rodu oraz kursy walut, na które wpływ mają czynniki społeczno-gospodarcze na świecie.
 5. Aktualizacja cennika dokonywana jest każdorazowo, gdy wartość giełdowa platyny, palladu lub rodu, ulegnie zmianie przynajmniej o 2% w górę lub w dół w porównaniu do wartości dotychczasowej. Cennik może więc ulec nawet kilkukrotnej aktualizacji w ciągu dnia.
 6. Ceny podane w Cenniku mają charakter cen sugerowanych, tj. takich, jakie powinny być wypłacane przez Partnerów firmy DS AUTO (których można znaleźć w zakładce „Punkty skupu”). Oznacza to, że mogą oni zaproponować inną kwotę, nieznacznie różniącą się od podanej w Cenniku, w zależności od uwarunkowań giełdowych, przyjętej przez nich marży czy stopnia zużycia lub zniszczenia katalizatora, jednak różnice te mogą oscylować wyłącznie w granicach 5 % w górę lub w dół w stosunku do ceny podanej w Cenniku.
 7. Na wartość zużytej części, składają się czynniki takie jak:
 • Zawartość metali szlachetnych w części;
 • Koniunktura rynkowa i aktualne kursy metali szlachetnych;
 • Aktualne kursy walut;
 • Ilość sprzedawanych jednorazowo części i marża przyjęta przez dany skup;
 • Stopień zniszczenia i zużycia części;
 1. Ceny podane w Cenniku są ważne wyłącznie w momencie dokonywania wyceny.
 2. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia ze skupującym, czy kwota jaka zostanie wypłacona za sprzedawany katalizator, będzie wartością z chwili dokonania wyceny, czy z momentu jego rzeczywistego przekazania.
 3. Hurtowe ceny są oferowane wyłącznie w siedzibie głównej DS AUTO, przy ul. Tuwima 21 w Trzebini. Aby umówić się na sprzedaż materiału w siedzibie głównej należy spełnić 3 kryteria:

*posiadać ilości hurtowe – min. 200 szt. katalizatorów/min. 200 kg monolitu ceramicznego

*prowadzić działalność gospodarczą

*posiadać ważny wpis do Rejestru BDO w zakresie odbioru odpadów o kodzie 16 08 01 oraz 16 08 03 (w przypadku kontrahentów z polski).

 1. W siedzibie głównej DS AUTO, można dokonać tzw. Fix-u, czyli „zamrożenia” ceny  określonej ilości platyny, palladu lub rodu na określony z góry czas. Chroni to sprzedającego przed ewentualnym spadkiem wartości posiadanego materiału.
 1. Cennik stanowi informację określającą aktualną wartość katalizatorów i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego.