Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Badanie spektrometrem XRF – jak to zrobić właściwie?

Z miesiąca na miesiąc coraz więcej współpracujących z DS AUTO punktów skupu zaopatruje się z naszą pomocą w podręczne spektrometry.

To specjalne urządzenie służące do analizy składu chemicznego materiału. Z jego pomocą w szybkim czasie możemy dokonać identyfikacji stopów stali, metali nieżelaznych oraz aluminium. W przypadku skupu katalizatorów najczęściej wykorzystywane są spektrometry XRF (ang. X-ray fluorescence), które wykorzystują metodę fluorescencji rentgenowskiej XRF.

Badanie spektrometrem skupia się na pomiarze intensywności promieniowania i długości fali emitowanej przez dany pierwiastek po wzbudzeniu go przez promienie rentgena. Przy odpowiedniej kalibracji wynik pomiaru jest bardzo dokładny i pozwala nam precyzyjnie określić zawartość platyny, palladu i rodu w ceramice.

W naszej pracy korzystamy z najlepszych, dostępnych rozwiązań technologicznych, dlatego Klientom polecamy model VANTA marki Olympus.

Po co skupom spektrometr?

Naszym Klientom dostarczamy rozbudowaną aplikację do wyceny – CatCatalog, która zawiera ponad 9 100 modeli. Problem pojawia się gdy numer katalizatora jest mało spotykany i nie znajduje się w bazie, oznaczenia na pokrywie są niewidoczne, obudowa jest zniszczona lub odpadła i Klient dostarczył Wam tylko wkład.

Wówczas konieczne jest użycie spektrometru XRF z pomocą którego określimy zawartość platyny, palladu i rodu. Informacje uzyskane z pomocą spektrometru wraz z informacją o wadze dostarczonej ceramiki i aktualnych kursach giełdowych pozwala na obliczenie wartości materiału, który mamy przed sobą.

Błędy popełniane przy pomiarze

Gdy w grę wchodzą pieniądze i reputacja skupu, nie ma mowy o ewentualnych błędach pomiaru. Niestety wciąż zdarza się słyszeć o sytuacjach, w których analiza wykonywana jest w nieodpowiedni sposób i dokonywane są rażące błędy.

Aby pomiar został przeprowadzony należycie, a uzyskany wynik był rzetelny, musimy odpowiednio przygotować materiał do badania.

Konieczne jest wycięcie (jeśli ceramika znajduje się w obudowie) monolitu i poddanie go zmieleniu. Nie dokonujemy pomiaru przez obudowę, nie wystarczy też zrobienie otworu w obudowie lub przyłożenie spektrometru tylko do jednej kostki wkładu. Taki pomiar nie będzie wiarygodny i nie pozwoli nam na uzyskanie informacji na temat faktycznej wartości materiału. W pierwszej kolejności ceramika musi zostać zmielona i zhomogenizowana. Ujednolicony materiał możemy poddać próbie.

Podsumowując: W przypadku gdy nie udało nam się rozpoznać katalizatora i odszukać go w katalogu, obudowa jest zniszczona a numer niewidoczny – konieczne jest skorzystanie ze spektrometru XRF, który szybko dostarcza nam informacji na temat zawartości metali szlachetnych w materiale. Aby uzyskać rzetelną informację i zapłacić Klientowi uczciwą kwotę za część, ważne jest odpowiednie przygotowanie materiału do badania. Należy wyciąć wkład z obudowy i dokonać jego zmielenia.