Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak
Analiza za pomocą Spektrometru XRF

Spektrometr – urządzenie dla każdego punktu skupu?

Spektrometr i jego przeznaczenie

Analizator fluorescencji rentgenowskiej (XRF), potocznie nazywany spektrometrem, przeznaczony jest do szybkiej i dokładnej identyfikacji i analizy pierwiastków zawartych w próbkach poddawanych badaniu — wykrywa pierwiastki chemiczne od magnezu aż po uran — w zależności od wybranego modelu urządzenia. Model, z którego korzystamy my i nasi Partnerzy to spektrometr ręczny Vanta L, który doskonale sprawdza się przy analizie próbek z katalizatorów samochodowych, zarówno w siedzibie jak i w terenie, gdy chcemy przeprowadzić analizę u Klienta. Wodoodporna, pyłoszczelna i zarazem wyjątkowo odporna konstrukcja, umożliwia wykonywanie zróżnicowanych analiz nawet w surowych warunkach.

Jak to działa?

Badanie spektrometrem skupia się na pomiarze intensywności promieniowania i długości fali emitowanej przez dany pierwiastek po wzbudzeniu go przez promienie rentgena. Przy odpowiedniej kalibracji, wynik pomiaru jest bardzo dokładny i pozwala nam precyzyjnie określić zawartość platyny, palladu i rodu w ceramice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sieci partnerskiej DS AUTO korzystamy wyłącznie z produktów firmy Olympus, która jest liderem rynku sprzedaży spektrometrów. Urządzenia te klasyfikowane są jako najlepsze na świecie, a pomiary przez nich wykonywane są bardzo dokładne, a przede wszystkim odbywają się w bardzo krótkim czasie, przez co bezpośrednio wpływają na moc przerobową laboratorium w którym są wykorzystywane.

Dostępne modele urządzenia i metody badań

Aktualnie dostępne modele analizatora XRF Vanta są następujące:

* Seria Vanta M z lampą o anodzie rodowej (Rh)

*Seria Vanta M z lampą o anodzie wolframowej (W)

*Seria Vanta C z lampą o anodzie rodowej (Rh)

*Seria Vanta C z lampą o anodzie wolframowej (W)

*Seria Vanta C z lampą o anodzie srebrnej (Ag)

*Seria Vanta L z lampą o anodzie wolframowej (W) – ten, z którego korzystamy.

Metody dostępne w analizatorze XRF Vanta są następujące:
Alloy
Alloy Plus
Precious Metals
RoHS
RoHS Plus
GeoChem (1 wiązka)
GeoChem (2 wiązka)
Car Catalyst

W metodzie Car Catalyst używane są parametry podstawowe specjalnie
skalibrowane pod kątem platyny, palladu i rodu, czyli pierwiastków które znajdziemy w katalizatorach samochodowych.

Wyposażenie zestawu

Spektrometr kupujemy w zestawach wyposażonych we wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. W skrzyni z analizatorem Vanta, znajdziecie następujące elementy:

 • Analizator XRF Vanta
Zasilacz napięcia przemiennego
Kabel USB (przejściówka z USB A na USB mini B)
Akumulatory litowo-jonowe (2)
Dodatkowe okienka (opakowanie: 10 sztuk)
Napęd USB z dokumentacją produktu
Karta microSD (w porcie Vanta microSD)
Próbki kontrolne (w zależności od metody)
Stacja dokowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w używaniu spektrometru ręcznego

Spektrometry XRF są niezawodne i bezpieczne, pod warunkiem, że używamy ich zgodnie z technikami badania i procedurami bezpieczeństwa zalecanymi przez firmę Olympus. Dlaczego to ważne?

Analizatory XRF podczas swej pracy wytwarzają promieniowanie jonizujące. Przedłużająca się ekspozycja i nieumiejętne korzystanie ze spektrometru może spowodować poważne choroby lub obrażenia.

Dlatego właśnie producent w instrukcji urządzenia nieustannie podkreśla, że w związku z tym powinien być używany WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY PRZESZKOLONE w zakresie poprawnych technik obsługi i posiadające uprawnienia do używania urządzeń, które generują promieniowanie RTG.

Do obowiązków nabywców spektrometrów firmy Olympus należy przestrzeganie instrukcji obsługi oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji dołączonej do urządzenia, a także stosowanie zasad dobrej praktyki kontroli promieniowania.

Analizatory XRF mogą być używane wyłącznie przez przeszkolonych, autoryzowanych operatorów, zgodnie z odpowiednimi procedurami zapewniania bezpieczeństwa. W różnych krajach i regionach obowiązują przepisy regulujące korzystanie z promieniowania jonizującego, które wytwarzane jest przez lampy rentgenowskie. W gestii użytkownika urządzenia jest pozyskanie wiedzy na temat reguł i przepisów na swoim terenie działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne zasady postępowania ze spektrometrem XRF

Prawidłowe użycie spektrometru wiąże się z przestrzeganiem podstawowych i niezwykle istotnych zasad bezpieczeństwa. Są to m.in. następujące reguły:

*Nigdy nie należy kierować spektrometru w stronę innej osoby.

*Należy wykonywać badań, gdy analizator Vanta jest wycelowany w powietrze.

*Podczas analizy nie należy przytrzymywać próbki w palcach ani w dłoni.

*Podczas badania w obszarze o promieniu co najmniej jednego metra wokół próbki badanej nie powinny znajdować się żadne osoby.

*Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń bezpieczeństwa umieszczonych na przyrządzie oraz w niniejszej instrukcji.

*Instrukcje serwisowe, jeśli mają zastosowanie, są przeznaczone dla
przeszkolonego personelu serwisowego. Aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nie należy wykonywać jakichkolwiek prac na urządzeniu bez odpowiednich kwalifikacji.

Spektrometr XRF – czy to urządzenie dla każdego?

Z miesiąca na miesiąc coraz więcej współpracujących z DS AUTO punktów skupu zaopatruje się z naszą pomocą w podręczne spektrometry. Jest to niezawodne urządzenie, które pozwala na szybką analizę zarówno w punkcie skupu jak i w terenie. Ze względu na promieniowanie jonizujące wymaga jednak odpowiedniego przeszkolenia i szczególnej ostrożności. Jak podkreśla producent, spektrometr powinien być używany WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY PRZESZKOLONE w zakresie poprawnych technik obsługi i posiadające uprawnienia do używania urządzeń, które generują promieniowanie RTG.

Trudność może stanowić nie tylko bezpieczne korzystanie ze spektrometru, ale także prawidłowe przygotowanie próbki do badania, właściwe wykonanie, odczyt wyniku i jego prawidłowa interpretacja.

Gdy w grę wchodzą spore kwoty  i reputacja skupu, nie ma mowy o ewentualnych błędach pomiaru. Niestety wciąż zdarza się słyszeć o sytuacjach, gdzie analizę wykonuje się w nieodpowiedni sposób i dokonywane są rażące błędy – np dokonywanie pomiaru przez obudowę czy otwór, brak zmielenia i homogenizacji materiału czy przykładanie analizatora tylko do jednej kostki.

Jesteś zainteresowany nabyciem spektrometru do swojej stacji demontażu lub punktu skupu? Skontaktuj się z Rafałem i zapoznaj ze szczegółami takiego zakupu oraz przeszkolenia – rmichor@unimetalrecycling.pl.