Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Jak wyglądają przepisy dotyczące transportu odpadów od 2018 roku?

Konieczne jest otrzymanie wpisu w zakresie transportu odpadów (dział VII).

Dlaczego?

Ponieważ zezwolenia na transport, wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, zachowują ważność jedynie na taki czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do upływu terminu złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO – czyli do 24 lipca 2018 r.
lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis ten nastąpił przed upływem ww. terminu.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO podmiot może transportować wyłącznie odpady wskazane w dziale VII wpisu. Natomiast zezwolenie na transport odpadów, które podmiot uzyskał wcześniej traci swoją ważność.

Zasady transportu odpadów

Zasady, które obowiązują przy transporcie odpadów są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów i mają zastosowanie od dnia 24 stycznia b.r.

Najważniejsze z nich to:

1. Obowiązek oznakowania pojazdu przewożącego odpady w widocznym miejscu, umieszczone z przodu.
2. Nakaz posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów
*karty przekazania odpadów / faktura sprzedaży odpadów / podstawowa charakterystyka odpadów / dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów.

W DS Auto dostosowaliśmy nasze działania do obowiązujących aktualnie przepisów.

Pamiętajcie, że zawsze działamy legalnie.

Zobacz nasz wpis do rejestru BDO:
https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/podmiot/37545/szczegoly

Jaki jest zakres terytorialny naszych działań?

Skupując od Was zużyte katalizatory możemy wykonać odbiór z każdego państwa w Europie!

Zapytaj o indywidualną wycenę na naszej stronie internetowej:

https://katalizatorychrzanow.pl/cennik-hurt/ lub umów się już dziś przez Messenger!