DS AUTO
CHRZANÓW

O katalyzátorech

Bleskový rozvoj motorismu v minulém století způsobil, že se objevil problém příliš velkého množství emisí spalin do atmosféry z provozu vozidel. Výrobci aut tak v rámci boje proti znečištění životního prostředí začali vyrábět zařízení, jejichž úkolem je snížení emise škodlivých chemických sloučenin z automobilových motorů. Zařízení, které do značné míry zodpovídá za snížení emise spalin, je automobilový katalyzátor (tzv. katalytický reaktor).

tani skup katalizatorów

Krátce z historie

1975r. – zavedení dvoustupňových katalyzátorů na trh. Jejich úkolem měla být kontrola emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků. Brzy byl přidán ještě třetí stupeň, v jehož rámci byly spaliny zbavovány ještě oxidu dusnatého.

1986r. – v Západní Evropě se na trhu objevily první automobily vybavené katalyzátory.

1996r. – katalyzátory dobývají Východní Evropu.

2007r. – zákaz provozu automobilů nevybavených katalyzátorem v německých městech.

2009r. – v Římě byl zaveden zákaz jízdy automobilů bez katalyzátorů v době od 7.30 do 20.30 hod.

Funkce:

DS Auto Katalyzátory
Automobilový katalyzátor je součástí výfukového systému. Katalyzátor obsahuje chemické látky (katalyzátory), které podněcují látky obsažené ve spalinách k vzájemným reakcím mezi sebou, a samy se přitom nespotřebovávají. Katalyzátory fungují tak, že vyvolávají celou řadu chemických reakcí kolem kovového, obvykle platinového těla katalyzátoru. Oxidy dusíku jsou tam rozkládány na dusík a kyslík, oxid uhelnatý se mění na oxid uhličitý, nespálené uhlovodíky jsou zase rozkládány na vodu a oxid uhličitý. Díky tomuto procesu máme vzduch mnohem čistší.

skup katalizatorów w małopolsce