DS AUTO
CHRZANÓW

O katalyzátorech

Katalizatory Ds Auto
Velmi rychlý rozvoj motorismu v minulém století způsobil také to, že začal být vnímán problém velkého množství emise spalin, které do atmosféry uvolňují automobily. V rámci boje se znečišťováním životního prostředí začali výrobci automobilů konstruovat zařízení, která mají za cíl omezovat emisi škodlivých chemických sloučenin způsobovanou automobily. Zařízením, které ve velké míře odpovídá za redukci spalin, je automobilový katalyzátor (tzv. katalytický reaktor).

 
 

Krátká historie

1975 – zavedení na trh dvoustupňových katalyzátorů. Jejich úkolem měla být kontrola emise oxidu uhlíku a uhlovodíků. Brzy byl přidán ještě třetí stupeň, ve kterém byly spaliny očišťovány od oxidů dusíku.

1986 – v Západní Evropě přicházejí na trh první automobily vybavené katalyzátorem.

1996 – katalyzátory dobývají Východní Evropu.

2007 – zákaz jízdy automobilů bez katalyzátorů v německých městech.

2009 – v Římě byl zaveden zákaz jízdy automobilů bez katalyzátorů v čase mezi 7.30 a 20.30 hod.

Činnost:

Da Auto Katalizatory

Automobilový katalyzátor je součástí výfukového systému. Součástí katalyzátoru jsou chemické látky (katalyzátory), které pobízejí látky obsažené ve spalinách k vzájemné reakci, přičemž se samy nespotřebují. Katalyzátory působí tak, že vyvolávají řadu chemických reakcí kolem kovového, nejčastěji platinového katalyzátoru. Oxidy dusíku se mění na oxid a dusík, oxid uhlíku je přeměňován na kysličník uhličitý, nespálené uhlovodíky jsou přeměňovány na vodu a kysličník uhličitý. Díky těmto procesům pak máme mnohem čistší vzduch.