DS AUTO
CHRZANÓW

За катализаторите

Katalizatory Ds Auto
Светкавичното развитие на моторизацията през последния век изтегли на преден план проблема с високата емисия на изгорели газове в атмосферата от превозните средства. Поставяйки си за цел борба със замърсяването на околната среда, производителите на автомобили започнаха да конструират устройства, които имат за цел редуциране на емисията на вредните химически съединения от автомобилите.Устройството, което до голяма степен отговаря за редуцирането на емисията на изгорели газове, е автомобилния катализатор. (така нареченият каталитичен реактор).

 
 

Кратка история

1975r. – въвеждане на пазара на двустепенни катализатори. Тяхната задача била да контролират емитирането на въглероден оксид и въглеводороди. Скоро след това е добавена и трета степен, в рамките на която изгорелите газове се пречиствали от азотен оксид.

1986r. – на пазара в Западна Европа влизат първите автомобили , оборудвани с катализатори.

1996r. – катализаторите завладяват Източна Европа.

2007r. – в германските градове влиза забрана за движение на автомобили, които не са оборудвани с катализатор.

2009r. – в Рим е въведена забрана за движение на автомобили, които не са оборудвани с катализатор в часовете от 7.30 до 20.30

Действие:

Da Auto Katalizatory

Автомобилният катализатор е част от изпускателната уредба за изгорелите газове. В конструкцията на катализатора има химически вещества (катализатори), които стимулират реакция между съдържащите се в изгорелите газове вещества, при което сами не се изхабяват. Катализаторите действат като стимулират редица химически реакции около металния, обикновено платинен, катализатор. Азотните оксиди се превръщат в азот и кислород, въглеродният оксид се превръща във въглероден диоксид, а не изгорелите въглеводороди – във вода и въглероден диоксид. Благодарение на този процес можем да се радваме на много по-чист въздух.