2016-02-15-1-baner-UMR

Ние функция

Опит
Избирайки нашата фирма за бизнес партньор, Вие можете да разчитате на многогодишен опит на пазара за изкупуване на катализатори, благодарение на което имате гаранция за професионално обслужване от екип, който разбира от своята работа.
Безопасност
Заложете на безопасна, легална продажба – притежаваме всички необходими разрешителни, свързани с изкупуването, складирането, разделното събиране и транспорт на катализатори (издаваме карти за предаване на отпадъци R4 и R15). Нашият номер на разрешителното е следният: OŚR. 6233.2.2011.BSX.
Гарантираме приемане на катализаторите от нашите доставчици, независимо от ситуацията на пазара (отнася се за спадането на цените на металите).
Специални „бонуси”
Спечелете дори до 30% от продажбата на катализаторите. Гарантираме високи цени благодарение на това, че не използваме посредници.
Получете специални бонуси! – Вие имате станция за демонтаж на превозни средства или изкупуване на скрап? Направете запитване за специални цени.
Внимателно следете нашия сайт и вижте, какви промоции сме приготвили за Вас.
Спестяване на време
Не губете време за проучване на цените в различни пунктове за изкупуване на катализатори, които често са отдалечени на много километри. Направете това при нас за няколко секунди! Експресно определяме цената на катализаторите – Осигуряваме бързо определяне на цената на катализаторите въз основа на снимка, изпратена по телефон или е-mail снимка.
Улесняваме Ви продажбата
Предлагаме правна помощ при попълването и комплектоването на документи. Предлагаме безплатно определяне на цената на монолита от катализаторите. Продавайки катализаторите при нас, имате гаранция, че ще получите справедлива цена съгласно курса в деня на получаване на определената цена (спадането на курсовете на цените на металите не оказват влияние). Плащането за продадените катализатори ще получите веднага в брой.