Układ wydechowy nie należy do najbardziej skomplikowanych elementów w samochodzie, jednak trzeba o niego dbać tak samo, jak o pozostałe części. Nieprawidłowo działający układ wydechowy negatywnie wpływa na środowisko, powodując między innymi smog, który obecnie jest bardzo dużym problemem zwłaszcza w dużych miastach. Dodatkowo wszelkie usterki związane z tą częścią auta mogą także – podczas kontroli – być powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Wpływ niesprawnych układów wydechowych na środowisko

Układ wydechowy nie należy do najbardziej skomplikowanych elementów w samochodzie, jednak trzeba o niego dbać tak samo, jak o pozostałe części. Nieprawidłowo działający układ wydechowy negatywnie wpływa na środowisko, powodując między innymi smog, który obecnie jest bardzo dużym problemem zwłaszcza w dużych miastach. Dodatkowo wszelkie usterki związane z tą częścią auta mogą także – podczas kontroli – być powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Sprawdzaj stan układu wydechowego

Układ wydechowy odpowiada za prawidłowe odprowadzanie gazów spalinowych, przetworzenie spalin oraz niwelowanie hałasu. Tak jak każdy element w samochodzie może ulec awarii – przeważnie objawia się to głośniejszą pracą, a nawet zapachem spalin odczuwalnym w pojeździe. Aby unikać ewentualnych problemów ze strony układu wydechowego trzeba o niego dbać i pamiętać przy tym o jednej prostej zasadzie: im dłużej użytkujemy dany samochód, tym częściej powinniśmy kontrolować stan układu wydechowego.

Układ wydechowy a środowisko

Montowane w samochodach filtry cząstek stałych (DPF) mają za zadanie ograniczyć nadmierną emisję spalin – auta uszkodzone albo z wymontowanym filtrem mają duży wpływ na środowisko, dlatego w innych krajach poruszanie się samochodem bez filtra karane jest mandatami wynoszącymi nawet kilka tysięcy euro. W Polsce, w razie kontroli policyjnej, właścicielowi samochodu, który nie spełnia norm, może zostać zabrany i zatrzymany dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterki. Takie sytuacje zdarzały się między innymi podczas akcji „Smog”.

Chodzi przede wszystkim o to, że auta z niesprawnymi układami wydechowymi przyczyniają się do powstawania smogu, dlatego pojazdy z wykrytymi problemami nie mogą jeździć po drogach. Warto pamiętać jak wygląda kwestia zanieczyszczeń powietrza – do najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia zalicza się niską emisję, za którą według raportu Najwyższej Izby Kontroli w dużych miastach w 60% odpowiada transport.

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 66., ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.) pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, żeby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Dodatkowo sprawę stanu technicznego pojazdów opisuje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951). Mówi ono między innymi o tym, że § 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Między innymi na podstawie tych aktów prawnych policja lub inny organ kontrolujący ma prawo zatrzymać dokumenty pojazdu, który nie spełnia wyżej wymienionych norm. Aby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, warto regularnie sprawdzać stan układu wydechowego i w razie problemów, szybko przeprowadzić naprawę.