Liczba katalizatorów zebranych przez firmy w poszczególnych województwach – 2018 rok