DS AUTO
CHRZANÓW

O katalyzátoroch

Katalizatory Ds Auto
O katalyzátoroch.

 
 

Krátka história

Rok 1975r. – uvedenie na trh dvojstupňových katalyzátorov. Ich úlohou mala byť kontrola emisií oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov. Čoskoro pribudol ešte tretí stupeň, v rámci ktorého boli výfukové plyny očistené od oxidu dusíka.

1986r. – v západnej Európe sa na trh dostali prvé automobily, ktoré boli vybavené katalyzátormi.

1996r. – katalyzátory sa zaviedli vo východnej Európe.

2007r. – zákaz používania automobilov, ktoré nie sú vybavené katalyzátormi v nemeckých mestách.

2009r. – v Ríme vstúpil do platnosti zákaz jazdy automobilmi bez katalyzátorov v čase od 7:30 do 20:30.

Činnosť

Da Auto Katalizatory

Automobilový katalyzátor je súčasťou výfukového systému. Zloženie katalyzátora obsahuje chemické látky (katalyzátory), podnecujúce látky obsiahnuté vo výfukových plynoch, ktoré potom vzájomne reagujú. Katalyzátory sú aktívne, čo spôsobuje celý rad chemických reakcií s kovovým, obyčajne platinovým, katalyzátorom. Oxid dusíka je chemickou reakciou premenený na dusík a kyslík, oxid uhoľnatý sa kvalitatívne zmení na oxid uhličitý, nespálené uhľovodíky sú premenené na vodu a oxid uhličitý. Vďaka tomuto procesu sa môžeme tešiť podstatne čistejšiemu ovzdušiu.