DS AUTO
CHRZANÓW

O katalyzátoroch

Bleskový rozvoj motorizmu v minulom storočí spôsobil, že sa z dôvodu prevádzky vozidiel objavil problém príliš veľkého množstva emisií spalín do atmosféry. Výrobcovia áut tak v rámci boja proti znečisteniu životného prostredia začali vyrábať zariadenia, ktorých úlohou je zníženie emisie škodlivých chemických zlúčenín z automobilových motorov. Zariadenie, ktoré do značnej miery zodpovedá za zníženie emisií spalín, je automobilový katalyzátor (tzv. Katalytický reaktor).

tani skup katalizatorów

Krátko z histórie.

1975r. – zavedenie dvojstupňových katalyzátorov na trh. Ich úlohou mala byť kontrola emisie oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov. Čoskoro bol pridaný ešte tretí stupeň, rámci ktorého boli spaliny zbavované ešte oxidu dusnatého.

1986r. – Západnej Európe sa na trhu objavili prvé automobily vybavené katalyzátormi.

1996r. – katalyzátory dobývajú Východnú Európu.

2007r. – zákaz premávky automobilov nevybavených katalyzátormi v nemeckých mestách.

2009r. – Říměbyl zavedený zákaz jazdy automobilov bez katalyzátorov v čase od 7.30 do 20.30 hod.

Funkcia:

DS Auto Katalyzátory
Automobilový katalyzátor je súčasťou výfukového systému. Katalyzátor obsahuje chemické látky (katalyzátory), ktoré podnecujú látky obsiahnuté v spalinách k vzájomným reakciám medzi sebou, a sáme sa pritom nespotrebúvajú. Katalyzátory fungujú tak, že vyvolávajú celý rad chemických reakcií okolo kovového, zvyčajne platinového tela katalyzátora. Oxidy dusíka sú tam rozkladané na dusík a kyslík, oxid uhoľnatý sa mení na oxid uhličitý, nespálené uhľovodíky sú zase rozkladané na vodu a oxid uhličitý. Vďaka tomuto procesu máme vzduch oveľa čistejší.

skup katalizatorów w małopolsce