Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Rozliczenie osoby fizycznej nieprowadzającej firmy – jak wygląda w punktach skupu DS AUTO?

Zadajecie  nam często pytanie –  czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej sprzedająca katalizatory samochodowe naszym Partnerom otrzyma kwotę netto czy brutto?

Przeglądając nasz cennik oraz grafiki promocyjne, przy każdej wycenie podana jest informacja, że prezentowane wartości są kwotami netto. Idąc za definicją kwoty netto – oznacza ona wartość danej rzeczy po odliczeniu pewnych kwot, odpisów, obciążeń w tym wypadku jest to wartość bez podatku VAT.

Jeśli nie prowadzicie działalności gospodarczej, nie widniejecie na Białej liście (zainteresowanych odsyłamy do artykułu na temat listy) i nie wystawiacie nam faktury VAT, nie ma podstaw aby wypłacać kwotę brutto – czyli kwotę netto (na rękę) powiększoną o tę właśnie wartość podatku, który i tak trafiłby do skarbu państwa.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm – te przy transakcji wystawiają faktury, w których wyszczególnione są wartość netto towaru oraz wartość podatku, które po zsumowaniu dają nam kwotę brutto. Wartość netto, tradycyjnie przelewamy na właściwe konto Kontrahenta, które widnieje na Białej Liście VAT. Podatek z kolei wpłacamy na konto VAT, zgodnie z mechanizmem płatności podzielonej (“Split payment”).

Przykładowe rozliczenie kontrahenta z działalnością gospodarczą można zobaczyć w poniższym artykule.

Rozliczenie nowego Kontrahenta

Znajdziecie tu obrazowy przykład:

Przywieziono do nas 141 sztuk. Po zsumowaniu wartości netto poszczególnych modeli, okazało się, że Klient otrzyma na rękę 101 958,94 zł.

Do tej kwoty doliczamy dodatkowo 23 %-owy podatek, w wysokości 23 450,56 zł.

Kwotę netto, tradycyjnie przelewamy na właściwe konto Kontrahenta, które widnieje na Białej Liście VAT. Podatek z kolei wpłacamy na konto VAT, zgodnie z mechanizmem płatności podzielonej (“Split payment”).

Łączna wartość tej dostawy to 125 409,50 zł brutto.