Pallad jest pierwiastkiem chemicznym zaliczanym do grupy platynowców w której znajdziemy między innymi platynę bądź pallad, które klasyfikuje się jako metale szlachetne. Pallad został odkryty na początku XIX wieku.

Pallad. Co to takiego?

Pallad jest pierwiastkiem chemicznym zaliczanym do grupy platynowców w której znajdziemy między innymi platynę bądź pallad, które klasyfikuje się jako metale szlachetne. Pallad został odkryty na początku XIX wieku.

Pallad jako przedstawiciel metali szlachetnych notowany jest na światowych giełdach. Jego cena podawana jest za uncję trojańską, która wynosi dokładnie 31 gram. W zależności od giełdy jego wartość wyrażana jest w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich bądź euro. Metale na giełdach oferowane są poprzez kontrakty terminowe, dzięki czemu w momencie zawarcia kontraktu jesteśmy zabezpieczeni przed zmianą ceny. Idealnym przykładem firmy współpracującej na kontraktach terminowych jest DS AUTO Sp. z o.o. Chrzanów -> https://katalizatorychrzanow.pl/, która współpracuje z londyńska giełdą. Efektem tego jest możliwość zapewnienia stałych cen swoim klientom.

Gdzie wydobywany jest pallad?

Złoża palladu znajdują się na skorupie ziemskiej jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku. Największym producentem jest Rosja, która dostarcza praktycznie 2/5 całości. Następne miejsca zajmują Afryka Południowa, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Ciekawostką jest fakt, że pallad może być wydobywany w elektrowniach atomowych, a dokładniej z paliwa jądrowego, jednak obecnie nikt nie korzysta z tego rozwiązania. Wśród firm zajmujących czołowe pozycje w wydobywaniu palladu są: Norilsk Nickel, Anglo American Platinum, Impala Platinum, Lonmin, Stillwater Mining Company, Vale SA, North American Palladium.

Gdzie pallad znajduje zastosowanie?

Głównymi produktami gdzie znajdziemy pallad są katalizatory samochodowe, które odpowiedzialne są za oczyszczanie spalin wydostających się z komory spalania silnik przed ich uwolnieniem do powietrza. Zastosowanie palladu oraz innych metali szlachetnych takich jak rod bądź platyna przyczynia się do powstania reakcji chemicznej. Ciekawostką jest fakt, że odkrywcy reakcji organicznych katalizowanych palladem otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Pallad wykorzystywany jest także do produkcji biżuterii, zegarków, a nawet do pasków testowych mierzących poziom cukru we krwi.
Pallad znajduje głównie zastosowanie w przemyśle, szczególnie do produkcji katalizatorów. Zapotrzebowanie z roku na rok znacząco wzrasta. Na początku lat 90 wynosiło około 100 ton. Obecnie produkcja palladu wynosi ponad 250 ton i stale rośnie. Jego cena uzależniona jest od sytuacji gospodarczej występującej na poszczególnych rynkach na świecie.