Handel katalizatorami, a więc także prowadzenie skupu, wymaga odpowiednich zezwoleń. Działanie w sposób nielegalny, bez dokumentacji, jest surowo karane. Warto o tym pamiętać zarówno wtedy, gdy chce się otworzyć firmę, która będzie się tym zajmowała, jak i wtedy, gdy planujemy sprzedaż swojego katalizatora.

Obowiązkowe zezwolenia w branży katalizatorów

Handel katalizatorami, a więc także prowadzenie skupu, wymaga odpowiednich zezwoleń. Działanie w sposób nielegalny, bez dokumentacji, jest surowo karane. Warto o tym pamiętać zarówno wtedy, gdy chce się otworzyć firmę, która będzie się tym zajmowała, jak i wtedy, gdy planujemy sprzedaż swojego katalizatora.

Numer rejestrowy GIOŚ

Pierwszą rzeczą, której wymaga się do zarejestrowania działalności, jest uzyskanie numeru rejestrowego z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego zbierania i przetwarzania odpadów. Numer ten uzyskuje się po złożeniu odpowiednich dokumentów w wydziale ochrony środowiska w miejscu, gdzie chce się prowadzić działalność. Bez numeru rejestrowego nie można otworzyć skupu katalizatorów.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Kolejnymi niezbędnymi dokumentami są zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w tym, co najważniejsze, zezwolenie o kodzie 160801, czyli świadczące o możliwości skupowania zużytych katalizatorów zawierających złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę. Taki dokument wydaje starosta najczęściej – lub prezydent, jeśli sprawa dotyczy miasta na prawach powiatu. Aby uzyskać zezwolenie, należy się zgłosić do odpowiedniego organu w mieście, w którym będzie otwierany skup katalizatorów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Jeśli planujemy magazynowanie katalizatorów, a nie tylko ich przetwarzanie, konieczne będzie również uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Wówczas należy przygotować także odpowiednią przestrzeń, do której będziemy mieli prawo – np. umowę dzierżawy albo akt własności. Zezwolenie to, podobnie jak pozostałe, wydaje starosta lub prezydent miasta. Co ważne, w przypadku skupów, które przyjmują katalizatory i przetrzymują je jedynie do czasu przetworzenia, taki dokument nie jest konieczny.

Zezwolenie na transport katalizatorów

Innym zezwoleniem, które może okazać się bardzo przydatne, będzie zezwolenie na transport katalizatorów. Nie każdy skup go potrzebuje – jeżeli planuje się wyłącznie przyjmowanie towaru od klientów w jednym punkcie (stacjonarnie), ten dokument nie jest wymagany. Jeśli zaś zakłada się odbieranie katalizatorów i przewożenie ich do swojego skupu, trzeba wnioskować również o tego typu zezwolenie. Je także uzyskuje się od starosty lub prezydenta miasta.

Dokumenty świadczą o firmie

Jeżeli wybrany przez nas skup, z którym chcemy współpracować, ma wszystkie wyżej wymienione dokumenty, wiadomo, że jest to firma działająca w sposób rzetelny i uczciwy. Gdy zaś sami chcemy otworzyć tego typu działalność, pamiętajmy – podstawą będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń. Ich brak może skutkować bardzo dużymi karami.