Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Nowa dostawa katalizatorów metalowych

Dzisiaj rano odebraliśmy dostawę, w której znalazło się 359 sztuk katalizatorów – wszystkie z wkładem metalowym.

Warto podkreślić, że ilość ta została zgromadzona w zaledwie 2 tygodnie.  Mogłoby się wydawać, że jest to niebywały i wyjątkowy rezultat, jednakże większym podmiotom współpracującym z nami udaje się bez problemu zebrać taką partię materiału.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie jakiego udzielamy naszym Kontrahentom, głównie:

  1. Nieograniczony dostęp do katalogu z aktualizowanymi codziennie cenami. W bazie tej znajdują się zarówno modele z wkładem ceramicznym, jak i metalowym, które często są pomijane, a ich wartość bywa niedoceniana.
  2. Wsparcie reklamowe – wizytówki z danymi naszych Partnerów znajdują się w zakładce “Punkty skupu“, którą każdego dnia odwiedza ogromna ilość osób.

    W dostawie znalazło się 359 sztuk. Odbiór realizowany był z zastosowaniem procedury wyliczenia za sztuki. Po sporządzeniu w aplikacji CatCatalog listy oznaczeń wszystkich sztuk, sporządziliśmy raport z kalkulacji.

Jak zawsze, znalazły się w nim dane obu firm, wykaz tygodniowy kursów metali szlachetnych i kursów walut, wykaz przyjętych sztuk, informacja o najdroższym i najtańszym modelu z dostawy oraz wyliczona cena jednostkowa za kilogram.

Wartość netto towaru, wyniosła na podstawie wyliczenia 47 073,09 EUR. Ponieważ mieliśmy tu do czynienia z Kontrahentem zagranicznym, wyliczenie prezentujemy właśnie w tej walucie.

Cała kwota, równa 47 073,09 EUR netto, została natychmiastowo przelana na konto firmowe Klienta, który przed opuszczeniem naszej siedziby otrzymał potwierdzenie zapłaty.

Łatwo wyliczyć również uśrednioną cenę jednej sztuki. W tym przypadku wyniosła ona 131,12 EUR, co wynika z podzielenia sumy całkowitej przez ilość dostarczonych katalizatorów.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dostawy hurtowej (pow. 150 szt./100 kg monolitu)

tel: +48604611917
e-mail: dsautospzoo@wp.pl