Jak zbudowany jest układ wydechowy pojazdu?

Układ wydechowy jest podstawowym elementem każdego pojazdu, co więcej bez jego poprawnej pracy samochód nie jest wstanie funkcjonować. Jakie dokładne elementy wchodzą w skład układu wydechowego?

Układ wydechowy jest podstawowym elementem każdego pojazdu, co więcej bez jego poprawnej pracy samochód nie jest wstanie funkcjonować. Jakie dokładne elementy wchodzą w skład układu wydechowego?

W skład układu wydechowego wchodzą między innymi: kolektor wydechowy, tłumik oraz rura wydechowa. Dodatkowo w układzie znajdziemy katalizator wraz z sondą lambda, a w przypadku nowoczesnych silników wysokoprężnych w skład układu wydechowego wchodzi filtr cząstek stałych.

Kolektor wydechowy

Kolektor wydechowy jest pierwszym elementem tego układu. Montowany jest bezpośrednio do bloku silnika, a jego funkcja polega na zbieraniu spalin z cylindrów silnika. Następnie „transportuje” spaliny do jednej rury. W przypadku silnika z jednostką wysokoprężną w kolektorze dolotowym znajdziemy dyszę napędową turbosprężarki. Dodatkowo w kolektorze wydechowym może być zamontowana sonda lambda.

Sonda Lambda

Sonda Lambda jest elektronicznym czujnikiem odpowiedzialnym za pomiar spalin. Jej zadaniem jest porównywanie zawartości tlenu w spalinach z zawartością tlenu w powietrzu atmosferycznym, przez co odpowiedzialna jest za ustalanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Jedna część sondy znajduje się wewnątrz układu wydechowego, a druga na zewnątrz. W przypadku nowoczesnych pojazdów możemy spotkać dwie sondy Lambda. Pierwsza z nich umieszczona jest przed katalizatorem, a druga za nim. Pierwsza sonda odpowiedzialna jest za analizę składu mieszanki i ma wpływ na ustalenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej, a druga pełni funkcję raportową i czuwa nad pracą układu oczyszczania spalin.

Katalizator

Katalizator, a tak naprawdę konwerter katalityczny odpowiedzialny jest oczyszczanie spalin wydostających się z jednostki napędowej samochodu. Oczyszczanie spalin możliwe jest dzięki zachodzącym w nim reakcji chemicznych, które redukują szkodliwe substancje. Dobry stan techniczny jest kluczem do sukcesu w kwestii spełniania norm emisji spalin. Co więcej jego zły stan techniczny wpływa na pogorszenie pracy silnika.

Tłumiki dźwięku

Kolejną częścią układu wydechowego są tłumiki dźwięku połączone z katalizatorem za pomocą rury wydechowej. W większości przypadków w układach wydechowych montowane są dwa tłumiki dźwięku, które występują jeden za drugim. Dlaczego? Ponieważ pierwszy z nich to tłumik absorpcyjny, którego zadaniem jest tłumienie wysokich częstotliwości dźwięku. Drugim tłumikiem najczęściej jest tłumik komorowy odpowiedzialny za tłumienie niskich częstotliwości dźwięku.

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych spotykany w pojazdach wyposażonych w silnik wysokoprężny. Najprawdopodobniej już od roku 2018 filtr cząstek stałych znajdziemy w większości pojazdów z silnikami benzynowymi. Filtr cząstek stałych jest urządzeniem służącym do redukcji emisji szkodliwej dla środowiska sadzy. Montowany jest zaraz za reaktorem katalitycznym. W jego wnętrzu znajdziemy system kanałów, które umożliwiają przepływ spalin, dokonując w tym czasie ich filtracji, czego efektem jest odkładania się we filtrze cząsteczki sadzy.

Tłumik końcowy

Tłumik końcowy jest elementem jak sama nazwa wskazuje występującym na końcu układu wydechowego. Jego obecność w układzie jest konieczna, aby proces przetwarzania spalin w układzie odpowiednio funkcjonował. Co więcej tłumik końcowy wpływa bezpośrednio na redukowanie poziomu hałasu.

Podstawowymi zadaniami układu wydechowego jest prawidłowe odprowadzenie spalin z silnika, przez co silnik jest wstanie prawidłowo funkcjonować. Dodatkowo układ wydechowy obniża znacząco ilość szkodliwych gazów wydostających się do atmosfery oraz zmniejsza ilość hałasu podczas pracy silnika.