Układ wydechowy jest podstawowym elementem każdego pojazdu, co więcej bez jego poprawnej pracy samochód nie jest wstanie funkcjonować. Jakie dokładne elementy wchodzą w skład układu wydechowego?

Jak zbudowany jest układ wydechowy pojazdu?

Układ wydechowy jest podstawowym elementem każdego pojazdu, co więcej bez jego poprawnej pracy samochód nie jest wstanie funkcjonować. Jakie dokładne elementy wchodzą w skład układu wydechowego?

W skład układu wydechowego wchodzą między innymi: kolektor wydechowy, tłumik oraz rura wydechowa. Dodatkowo w układzie znajdziemy katalizator wraz z sondą lambda, a w przypadku nowoczesnych silników wysokoprężnych w skład układu wydechowego wchodzi filtr cząstek stałych.

Kolektor wydechowy

Kolektor wydechowy jest pierwszym elementem tego układu. Montowany jest bezpośrednio do bloku silnika, a jego funkcja polega na zbieraniu spalin z cylindrów silnika. Następnie „transportuje” spaliny do jednej rury. W przypadku silnika z jednostką wysokoprężną w kolektorze dolotowym znajdziemy dyszę napędową turbosprężarki. Dodatkowo w kolektorze wydechowym może być zamontowana sonda lambda.

Sonda Lambda

Sonda Lambda jest elektronicznym czujnikiem odpowiedzialnym za pomiar spalin. Jej zadaniem jest porównywanie zawartości tlenu w spalinach z zawartością tlenu w powietrzu atmosferycznym, przez co odpowiedzialna jest za ustalanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Jedna część sondy znajduje się wewnątrz układu wydechowego, a druga na zewnątrz. W przypadku nowoczesnych pojazdów możemy spotkać dwie sondy Lambda. Pierwsza z nich umieszczona jest przed katalizatorem, a druga za nim. Pierwsza sonda odpowiedzialna jest za analizę składu mieszanki i ma wpływ na ustalenie składu mieszanki paliwowo-powietrznej, a druga pełni funkcję raportową i czuwa nad pracą układu oczyszczania spalin.

Katalizator

Katalizator, a tak naprawdę konwerter katalityczny odpowiedzialny jest oczyszczanie spalin wydostających się z jednostki napędowej samochodu. Oczyszczanie spalin możliwe jest dzięki zachodzącym w nim reakcji chemicznych, które redukują szkodliwe substancje. Dobry stan techniczny jest kluczem do sukcesu w kwestii spełniania norm emisji spalin. Co więcej jego zły stan techniczny wpływa na pogorszenie pracy silnika.

Tłumiki dźwięku

Kolejną częścią układu wydechowego są tłumiki dźwięku połączone z katalizatorem za pomocą rury wydechowej. W większości przypadków w układach wydechowych montowane są dwa tłumiki dźwięku, które występują jeden za drugim. Dlaczego? Ponieważ pierwszy z nich to tłumik absorpcyjny, którego zadaniem jest tłumienie wysokich częstotliwości dźwięku. Drugim tłumikiem najczęściej jest tłumik komorowy odpowiedzialny za tłumienie niskich częstotliwości dźwięku.

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych spotykany w pojazdach wyposażonych w silnik wysokoprężny. Najprawdopodobniej już od roku 2018 filtr cząstek stałych znajdziemy w większości pojazdów z silnikami benzynowymi. Filtr cząstek stałych jest urządzeniem służącym do redukcji emisji szkodliwej dla środowiska sadzy. Montowany jest zaraz za reaktorem katalitycznym. W jego wnętrzu znajdziemy system kanałów, które umożliwiają przepływ spalin, dokonując w tym czasie ich filtracji, czego efektem jest odkładania się we filtrze cząsteczki sadzy.

Tłumik końcowy

Tłumik końcowy jest elementem jak sama nazwa wskazuje występującym na końcu układu wydechowego. Jego obecność w układzie jest konieczna, aby proces przetwarzania spalin w układzie odpowiednio funkcjonował. Co więcej tłumik końcowy wpływa bezpośrednio na redukowanie poziomu hałasu.

Podstawowymi zadaniami układu wydechowego jest prawidłowe odprowadzenie spalin z silnika, przez co silnik jest wstanie prawidłowo funkcjonować. Dodatkowo układ wydechowy obniża znacząco ilość szkodliwych gazów wydostających się do atmosfery oraz zmniejsza ilość hałasu podczas pracy silnika.