DS Auto Chrzanów

Ustalenia dot. skupu hurtowego (od 150 sztuk): +48 Pokaż numer telefonu

Wskaż posiadaną ilość:
Skup hurtowy: Dariusz Seremak

Automatyczny cennik katalizatorów – polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę DS Auto w związku z oferowanymi przez nas usługami. Więcej informacji o firmie DS Auto można znaleźć na stronie http://katalizatorychrzanow.pl. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone za pośrednictwem naszych stron internetowych, stron naszych marek na platformach stron trzecich i aplikacji dostępnych lub wykorzystywanych na stronach bądź platformach stron trzecich, które są obsługiwane przez DS Auto lub w naszym imieniu.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy:
– informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy i/lub aplikacje stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli,
– informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy i/lub aplikacje stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp poprzez linki na stronach internetowych DS Auto i w naszych aplikacjach.

W odniesieniu do powyższych stron internetowych i aplikacji stron trzecich mogą obowiązywać odrębne polityki prywatności oraz warunki korzystania. Zalecamy zapoznanie się z nimi przed korzystaniem ze stron internetowych stron trzecich.

DS Auto nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań użytkownika. Korzystając z aplikacji i strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w taki sposób, nie należy korzystać z aplikacji i stron internetowych DS Auto, ani przekazywać danych osobowych w inny sposób.

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP, nawyki zakupowe, preferencje oraz informacje o stylu życia lub preferencjach, takie jak hobby i zainteresowania. Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników; informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych aplikacji i stron internetowych; informacje, które gromadzimy z innych źródeł.

Wykorzystujemy dane osobowe aby doskonalić nasze produkty, aplikacje i strony internetowe; aby kontaktować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, którymi jest on zainteresowany, o ile użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt lub jeśli zwrócił się z zapytaniem o produkt lub usługę, zaś komunikacja z użytkownikiem dotyczy takiego zapytania i jest prowadzona w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy; aby dostarczać użytkownikowi produkty i usługi, o które prosił. Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.
Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak przekazać takie dane zaufanym stronom trzecim. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników spółkom, organizacjom lub osobom spoza firmy DS Auto, jeśli w naszej opinii ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych bądź zaufanych stron trzecich z siedzibą w innych krajach w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu. Korzystając z naszych aplikacji i stron internetowych lub przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na nasze działania zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Należy wziąć pod uwagę, że w wielu krajach nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp mogą uzyskać sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z instrukcjami DS Auto.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i współpracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli nie chce już otrzymywać od nas wiadomości oraz pragnie otrzymać kopię swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu oraz pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji oraz pragnie zgłosić nienależyte wykorzystanie swoich danych osobowych. W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt.

Dane zawarte na w aplikacjach i stronach serwisu internetowych nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej DS Auto.

Dolnośląskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Chojnów TAK TAK TAK Andrzej 785 626 873
Oława TAK TAK TAK Marek 669 380 097
Całe województwo NIE TAK TAK Marcin 796 990 609
Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Całe województwo NIE TAK TAK Łukasz 662 400 410
Całe województwo NIE TAK TAK Bartłomiej 666 327 947
Lubelskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Całe województwo TAK TAK TAK Irek 660 926 400
Chełm TAK TAK TAK Ireneusz 660 926 400
Puławy TAK TAK TAK Rafał 790 655 707
Lublin NIE TAK TAK Marek 517 308 419
Całe województwo NIE TAK TAK Paweł 693 726 643
Lubuskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Gorzów Wielkopolski TAK TAK TAK Szymon 668 233 004
Lubuskie TAK TAK TAK Łukasz 503 503 436
Całe województwo NIE TAK TAK Krzysztof 665 887 774
Całe województwo TAK TAK TAK Andrzej 785 626 873
Łódzkie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Łódź TAK TAK TAK Rafał 662 770 000
Łódź TAK TAK TAK Łukasz 662 400 410
Bełchatów NIE TAK TAK Piotr 531 641 390
Pajęczno TAK TAK TAK Michał 792 066 808
Małopolskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Trzebinia TAK NIE TAK Dariusz 604611917
Chrzanów TAK TAK TAK Dariusz 600 824 549
Tarnów TAK TAK TAK Kamil 726 776 172
Myślenice TAK TAK TAK Tomasz 733 514 323
Kraków TAK TAK TAK Dariusz 600 824 549
Kraków i okolice NIE TAK TAK Aneta 793 090 399
Jordanów TAK TAK TAK Stanisław 798 778 792
Stary Sącz TAK TAK TAK Sebastian 739 229 229
Sułkowice TAK TAK TAK Ireneusz 886 147 758
Wieliczka TAK TAK TAK Tomasz 516 449 756
Wadowice TAK TAK TAK Jacek 507 175 350
Frydrychowice TAK TAK TAK Sławomir 502 120 030
Tomice TAK TAK TAK Sławomir 502 120 030
Mazowieckie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Warszawa / Pruszków TAK TAK TAK Bogdan 606 987 490
Mazowieckie NIE TAK TAK Paweł 693 726 643
Ciechanów NIE TAK TAK Bogdan 606 987 490
Warszawa NIE TAK TAK Marek 517 308 419
Sochaczew NIE TAK TAK Bogdan 606 987 490
Nasielsk TAK TAK TAK Daniel 504 311 587
Piaseczno NIE TAK TAK Bogdan 606 987 490
Zakroczym TAK TAK TAK Robert 500 523 237
Płońsk NIE TAK TAK Marcin 517 034 061
Opolskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Nysa TAK TAK TAK Jarosław 511 908 000
Opole NIE TAK TAK Michał 536 950 220
Opole NIE TAK TAK Marcin 796 990 609
Namysłów TAK TAK TAK Ireneusz 669 946 290
Podkarpackie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Przemyśl TAK TAK TAK Łukasz 889 188 462
Rudna Mała TAK TAK TAK Jakub 881 250 054
Rzeszów TAK TAK TAK Kamil 726 776 172
Lesko TAK TAK TAK Arkadiusz 726 776 172
Ceregowa TAK TAK TAK Aleksandra 785 932 249
Mielec TAK TAK TAK Arand 503 129 592, dodatkowy: 17 583 74 31
Sanok TAK TAK TAK Jacek 601 871 277
Tarnobrzeg TAK TAK TAK Bogdan 606 987 490
Podlaskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Całe województwo TAK TAK TAK Bogdan 606 987 490
Suwałki TAK TAK TAK Rafał 511 039 104
Białystok NIE TAK TAK Marek 517 308 419
Białystok TAK TAK TAK Piotr 690 470 628
Pomorskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Gdynia TAK TAK TAK Antoni 508 259 482
Gdynia TAK TAK TAK Daniel 576 555 145
Malbork TAK TAK TAK Bartłomiej 666 327 947
Nowy Staw TAK TAK TAK Bartłomiej 666 327 947
Gdańsk TAK TAK TAK Mateusz 691 200 100
Śląskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Gliwice TAK TAK TAK Marcin 796 990 609
Gliwice TAK TAK TAK Tomasz 694 717 717
Tychy TAK TAK TAK Leszek 535 874 103
Mysłowice TAK TAK TAK Marcin 796 990 609
Czechowice-Dziedzice TAK TAK TAK Tomasz 694 717 717
Katowice NIE TAK TAK Marcin 796 990 609
Częstochowa NIE TAK TAK Damian 511 042 247
Koniecpol TAK TAK TAK Mariusz 782 012 796
Świętokrzyskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Miedziana góra TAK TAK TAK Mateusz 504 429 368
Ćmińsk TAK TAK TAK Damian 511 042 247
Michałów TAK TAK TAK Piotr 605 268 575
Tuczępy TAK TAK TAK Jacek 600 682 519
Warmińsko-Mazurskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Morąg TAK TAK TAK Daniel 602 712 043
Ełk TAK TAK TAK Jarek 502 725 084
Wielkopolskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Przeźmierowo NIE TAK TAK Michał 609 010 599
Całe województwo NIE TAK TAK Michał 609 010 599
Całe województwo NIE TAK TAK Grzegorz 732 740 075
Zachodniopomorskie
Miejscowość Punkt stacjonarny obsługi Dojazd do klienta Wycena po numerach Imię Telefon
Całe województwo NIE TAK TAK Daniel 576 555 145
Całe województwo NIE TAK TAK Jan 511 385 611